စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုလိုင်း

line

စက်ရုံဓာတ်ပုံများ

Warehouse2
Warehouse1
Factory overall photo
Factory gate photo

လက်မှတ်

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai မှ စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာ ပါ၀င်သည် ။

1. Resistance 5 ကြိမ်ဆက်တိုက်လျှော်ပြီးနောက်

2.Dimensional Stability to Washing

CNTAC Testing Service Co.,Ltd.Suzhou.Test ၏ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်သည်-
1.Fabric Fluorescent Brightening Agent Detection

/factory-tour/

Intertek

/factory-tour/

CNTAC

/factory-tour/

အထည်အလိပ်-စစ်ဆေးခြင်း။

/factory-tour/

ကျုံ့-စမ်းသပ်ခြင်း။